Etiske regler

Jeg benytter kun helt neutrale olier.

Jeg henviser til læge, fysioterapeut eller lignende, hvis jeg skønner, at det er mest forsvarligt.

Jeg behandler ikke børn og unge under 15 år uden, at der er en forælder eller værge tilstede.

Jeg behandler kun 15 til 18-årige, hvis der er givet tilsagn fra en forældre eller værge, som også er velkommen til at overvære behandlingen.

Føres der anamnese (journal) over klienten, har denne altid ret til en udskrift.

Jeg har altid tavshedspligt medmindre andet aftales med klienten, forældre eller værge.